Mayakulturen


Mayaområdet täcker en mycket stor del i Centralamerika; södra Mexico med Yucatanhalvön, Belize, Guatemala samt delar av El Salvador och Honduras. Maya är ett samlingsnamn för de som talar mayaspråk. Redan för 4 000 år sedan fanns de i Guatemala och Belize. 1500 f.Kr. - 250 e.Kr. utvecklades civilisationen, detta märktes främst i arkitekturen, konsten och handeln. Många byar blev ceremoniella centra. Mayacivilisationen baserades på självständiga stater och städerna var ceremoniella centrum.


250-900 e.Kr. var mayakulturens glansperiod. Arkitekturen blev alltmer storartad som vi än idag kan se på till exempel de religiösa templen. Mayaindianerna kände inte till hjulet, men kunde ändå förflytta och sedan beskära enorma stenblock och bygga höga tempel av massiva stenblock.
Med förhållandevis enkla material som flinta, förhärdat trä och sten kunde de rista in invecklade och komplicerade tecken i sten lika bra som vi kan idag med modern teknik.
Man gjorde väldiga framsteg inom matematik och astronomi samt inom tidräkning- och kalendersystem.
Mayaindianerna var matematiskt mycket kunniga och varje figur i till exempel en sten utrycker ett datum eller ett tidsbegrepp. Inget var tillfällighet eller slump. Mayakalendern var långt mer avancerad än de som fanns i Europa och de kunde med exakthet utföra väldigt avancerade beräkningar. De använde sig också av talet 0.
Omkring år 900 började städerna överges. Ingen vet riktigt varför, men det kan ha berott på väpnade konflikter mellan olika hövdingar samt störningar av olika slag som till exempel inom handel, ideologi eller socialt.
Efter denna tid och fram till spanjorernas ankomst i början av 1500-talet levde maya främst i högländerna samt på Yucatánhalvön. Mayakulturen började under denna period att påverkas av kulturer från centrala Mexico. Detta gällde bland annat religion och konst.
Det tog inte lång tid för spanjorerna att erövra mayariket. Civilisationen bestod av ett antal rivaliserande härskardömen, och denna splittring gjorde att man inte hade något bra försvar. Man drabbades också av missväxt samt av alla de nya sjukdomar som kom med spanjorerna.
Efter spanjorernas erövring kristnades mayafolket. De gamla sedvänjorna flätades dock samman med katolicismen. Man tvingades arbeta för spanjorerna och fick tíll dem betala tribut.
Att idag möta mayaindianerna och dess historia är både intressant och lärorikt. Mayafolket är idag mycket aktivt med att hävda sin rätt till exempel politiskt, ekonomiskt och inte minst etniskt.