This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

costaricavi_000.jpg

Galapagos

 

  

Cirka 100 mil väster om Ecuador ute i Stilla Havet ligger Galapagosöarna. Det är en ögrupp som bildats genom vulkaniska aktiviteter. Eftersom de olika öarna bildats vid olika tidpunkter, är de oftast mycket olika. Öarna har aldrig haft någon inhemsk urbefolkning, och fick inte sin första fasta befolkning förrän i början av 1800-talet. Det gick dock inget vidare för den första befolkningen som kom till dessa ogästvänliga öar. De flesta av öarna har inte ens tillgång till dricksvatten.
I mitten av 1800-talet var här en fångkoloni och dessförinnan hade öarna mest besökts av pirater och valfångare.
Under 40 års tid i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet var öarna återigen obebodda.
Idag finns det en befolkning på ca 20 000 personer där. Det är dock bara ett fåtal av de cirka 50 öarna som är bebodda.

Öarnas avskildhet, avsaknad av mänsklig påverkan samt de naturförhållanden som råder här har gjort Galapagosöarna till en fantastisk skådeplats av evolutionen. Här har de olika djur- fågel- och växtarterna utvecklats annorlunda än sina släktingar på fastlandet. De har inte haft några fiender som kan förknippas med människan och är därför mycket orädda. Runt öarna möts också havsströmmar med olika temperaturer, havet har större delen av året en temperatur som ligger mellan 18 och 22 grader. Detta har varit avgörande för floran och faunan. Öarna ligger på ekvatorn och här finns tropiska djurarter. Här finns dock också på grund av klimatet arter som man annars bara hittar i vattnen ner mot Antarktis, till exempel valar och pingviner.

Den varma regntiden pågår från december till juni med temperaturer på 26-30 grader. Från juni till november gör den kalla vinden och det lätta duggregnet att temperaturen dagtid sjunker till 20-24 grader med kallare nätter. Ur djursynpunkt spelar det ingen roll vilken period man väljer, eftersom djuren är aktiva året om.

Galapagos bjuder ekoturisten på en oförglömlig upplevelse, och för den djur- och naturintresserade är detta ett paradis. Allt sker på djurens och naturens villkor, och det är människan som får anpassa sig i denna "djurpar". Hela arkipelagen är en nationalpark. På de öar som man får gå iland på finns stigar att gå på, och man får inte gå utanför dessa. Man får överhuvudtaget inte röra sig fritt på öarna, och man måste hela tiden ha med sig en guide. Man får inte lämna kvar något, och inte heller ta med sig något som till exempel snäckor, kvistar eller sand.

Det kan låta som en massa regler och förmaningar som kanske känns begränsande. Det känns dock inte så när man väl är där, och man förstår att det är just detta som gör att Galapagos kommer att bevaras precis som det är.

Inom nationalparken arbetar man hårt med att behålla den ursprungliga floran och faunan, och att människans påverkan inte skall bli för stor. På de håll där människan satt sina spår, försöker man med alla medel få tillbaka det ursprungliga igen. Ett bra exempel på detta är ön Espaiñla. Här fanns tidigare en förvildad stam av getter som blivit kvar efter valfångarna. Getterna konkurrerade med sköldpaddorna om födan. Detta ledde till att endast 14 sköldpaddor fanns kvar. Darwininstitutet flyttade dem från ön och sköt sedan av alla getter. Man satte igång med uppfödning av sköldpaddorna och sedan planterades de tillbaka. Idag uppgår populationen till cirka 1 500 sköldpaddor.

Darwininstitutet bedriver skyddsjakt på bland annat förvildade getter, katter och råttor som kommit med människan. På vissa av öarna har detta återställt balansen i flora och fauna, och man arbetar oförtrutet vidare.

För att få komma in i nationalparken betalar man en nationalparksavgift som för närvarande är 100 US dollar. Denna betalas redan på flygplatsen, och finansierar bland annat arbetet med att behålla och upprätthålla Galapagosöarnas unikhet.

       

 

 

 

RocketTheme Joomla Templates