This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

machu-picchu.jpg

SRF

srf slogan 3r 300dpi

Vi är medlemmar i Svenska Resebyråföreningen (SRF), www.resebyraforeningen.se som är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning.

SRF företräder drygt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym. SRF har cirka 140 medlemsföretag och representerar drygt 350 försäljningsställen. Medlemsföretagen sysselsätter drygt 3 600 personer och har en affärsvolym på drygt 32

RocketTheme Joomla Templates