Sydamerikaexperten

brasilien nya00012

Björn Larsson bildade bolaget 1993 och guidar själv många av resorna.  
Av våra egna resor är det främst Basilien Runt och Karnevalsresan. Dessutom har han guidat åtskilliga företagsresor, examensresor och Kick-Off resor runt hela Sydamerika.

brasilien nya00053

brasilien nya00071

Emma Cronquist började arbeta på Sydamerikaexperten 2001. 
Emma är spansktalande och arbetar mestadels med ekonomi men också med försäljning av resor.

brasilien nya00012

Agneta Götesson är utbildad resesäljare med lång erfarenhet. Hon började arbeta på Sydamerikaexperten 2003.

brasilien nya00082

Josefine Brantmark är utbildad resesäljare med Iata-behörighet. Josefine började arbeta på Sydamerikaexperten i januari 2006. 

brasilien nya00074

Icaro Passos är utbildad resesäljare med specialité Brasilien. Han började arbeta på Sydamerikaexperten i augusti 2007 och arbetar på kontoret på Karlavägen 14 A i Stockholm.

brasilien nya00089

Madelene Santesson är utbildad resesäljare med specialité Peru. Madelene började på Sydamerikaexperten i augusti 2015.

   

Sydamerikaexperten AB är medlem i Svenska Resebyråföreningen (SRF), www.resebyraforeningen.se som är en branschorganisation för resebyråer och researrangörer. Föreningens ändamål är att verka för en positiv utveckling av resebyråbranschen samt biträda medlemmarna i gemensamma frågor. För att bli medlem i SRF måste ett företag bl.a. ha sunda ekonomiska förhållanden samt ställa lagstadgad resegaranti. Härutöver krävs att resebyråns anställda har tillräcklig erfarenhet och utbildning.

SRF företräder drygt 85 procent av landets resebyråer räknat i försäljningsvolym.
SRF har cirka 140 medlemsföretag och representerar drygt 350 försäljningsställen.
Medlemsföretagen sysselsätter drygt 3 600 personer och har en affärsvolym på drygt 32 mdr kr år 2010.