This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

costaricavi_000.jpg

Antarktis

 
Antarktis är en mycket stor kontinent med en yta på 14 miljoner km². Av denna enorma yta är bara 1% isfri. Rent geografiskt så utgörs Antarktis av kontinenten samt alla hav och öar söder om 60:e breddgraden. Det är världens enda demilitariserade kontinent, och området får bara användas för fredliga ändamål. Här bedrivs forskning av olika slag och området ger stor kunskap om hur miljön i världen har förändrats under miljoner år. Den forskning som bedrivs här kan förhoppningsvis hjälpa oss att lösa de miljöproblem som allt tydligare visar sig i vår värld.

Här råder ett extremt klimat i ett isolerat området. Det är detta som gjort miljön här så unik. Antarktis erbjuder ett spektakulärt landskap och ett rikligt djurliv. Här finns snöklädda berg, isberg och glaciärer. Djurlivet är rikt med bland annat valar, sälar, ett stort antal pingviner av olika arter samt mängder av sjöfågel.

Den största påverkan från människan utgörs idag från forskarna. Intresset för allmänheten ökar dock för att besöka denna fantastiska plats. Cirka 20 000 turister besöker Antarktis varje säsong.
För den som vill besöka Antarktis gäller en hel del regler och faktiskt också en svensk lag. Eftersom Sverige har skrivit under Antarktisfördraget är vi skyldiga att skydda och bevara den unika miljö som finns här. Som besökare får man inte lämna något efter sig och inte heller ta något med sig. Man får inte störa djurlivet eller förstöra växtligheten. Detta är bara några av de föreskrifter som finns, men inga av dem är speciellt betungande. Att hjälpa till att bevara detta fantastiska område är en självklarhet för de som åker hit.
 

Quark Expeditions, Foto: Andrew Main Wilsson

RocketTheme Joomla Templates